geotermikus hőszivattyús rendszerszerelő képzés

Geotermikus hőszivattyús rendszerszerelő képzés tájékoztató

A “Geotermikus hőszivattyús rendszerszerelő” elnevezésű képzés egy engedéllyel rendelkező felnőttképzési program.

A képzés a Paladin Human Solutions Zrt. (weboldal: paladinhums.hu, a továbbiakban: Paladin HS Zrt.) képzési rendszerében sajátítható el. Az engedélyezett képzés jogosultja a Paladin Human Solutions Zrt., a képzés a Kardos Labor Kft. szakmai támogatásával valósul meg (weboldal: kardoslabor.hu).

ÁRENGEDMÉNY!!!

Céges alkalmazottak képzését elősegítve a Kardos Labor Kft. és a Paladin HS Zrt. 5% kedvezményt biztosít a nettó képzési díjból azoknak a társaságoknak, melyek minimum 2 fő alkalmazottal jelentkeznek a képzésre! Amennyiben 3-5 fő jelentkezik egy gazdasági társaságtól a képzésre, úgy a kedvezmény mértéke 10%!
A kedvezmény a teljes képzési nettó díjból kerül levonásra.
További felvilágosítás kérés miatt, küldjön emailt a ballai.zsolt[@]kardoslabor[.]hu email címre.

A képzés célja: A képzésben résztvevő megismerje a geotermikus hőszivattyús rendszerek működését, felépítését, a primer és a szekunder kör szerepét, tervezési folyamatának alapjait. Megismerje milyen körülményeket kell a tervezéskor figyelembe venni, milyen kivitelezési megoldások szükségesek az elkészített terv megfelelő minőségű végrehajtásához.

A képzés célcsoportja: A képzési program elérhető minden olyan egyén számára, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.

Geotermikus hőszivattyús rendszerszerelő képzés részletei

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-001828/2018/D023

A képzés két részből áll:

  1. Kizárólag online elérhető elméleti tananyag, amely teljesítése a megadott határidőre kötelező minden olyan jelentkező számára, akinek jelentkezését elfogadtuk és vele a képző szervezet felnőttképzési szerződést kötött.
  2. Gyakorlati rész, amely előre megadott időpontban a Kardos Labor Kft. székhelyén hajtható végre személyes megjelenéssel.

A képzésbe bekapcsolódás feltételei

1Iskolai végzettségSzakmunkás, szakközépiskola, érettségi végzettség
2Szakmai végzettségNem szükséges
3Szakmai gyakorlatNem szükséges
4Egészségügyi alkalmasságNem szükséges
5Előzetesen elvárt ismeretekNem szükséges
6Egyéb feltételekBetöltött 18. életév

Részvétel feltételei

1Részvétel követésének módjaRésztvevők által aláírt jelenléti ív, haladási napló
2Megengedett hiányzás mértékeAz összes óraszám 20%-a
3Egyéb feltételekTámogatott képzés esetén a támogatást nyújtó által meghatározott, de csak szigorító feltételek alapján (20%-nál kisebb hiányzás)

Tervezett képzési idő

1Elméleti órák száma20 tanóra (online elérhető tananyag elsajátításával)
2Gyakorlati órák száma10 tanóra (2×5 óra személyes megjelenéssel)
3Összes óraszám30 tanóra

Tananyag elemei

1. A hőszivattyús rendszer költségei

1.1 Bevezetés a költségszámításokba
1.2 A fűtési rendszerek költségei
1.3 A befektetés értékelése

2. Hőszivattyú és környezetvédelem

2.1 Fogalmak
2.2 Hőszivattyú, megoldás a fenntartható energiagazdálkodásra
2.3 A hűtőközegek hatása az ózonrétegre és globális felmelegedésre

3. Geológia, éghajlat, geotermikus hőszivattyús rendszer és jellemzői

3.1 Geotermikus hőforrás
3.2 Történelmi áttekintés
3.3 A geotermikus energia
3.4 A geotermikus hőszivattyúk

4. Geotermikus hőszivattyús rendszerek engedélyezése

4.1 Függőleges zárt talajszondás rendszerek, horizontális talajkollektorok
4.2 Nyitott kútpáros geotermikus hőszivattyús rendszerek

5. Energiahatékony épületek

5.1 Építési szabályozás
5.2 Ellenőrzött szellőztetés
5.3 Egyéb megújuló technológiák

6. A hőszivattyús körfolyamat műszaki részletei

6.1 Fizikai háttér, alapelvek
6.2 Halmazállapot-változások
6.3 A hőszivattyús körfolyamat működési elve
6.4 A hűtési folyamat – egy teljes körfolyamat
6.5 A hőszivattyús kör részegységei
6.6 A hőszivattyús körfolyamat jellemzői
6.7 A COP és SPF szabványosított számítási módja

7. Geotermikus hőszivattyú hőforrások

7.1 Zárt (talaj-kapcsolt) rendszerek
7.2 Fagyállós rendszerek – talajkollektor
7.3 Fagyállós rendszerek – függőleges talajszondák
7.4 Felszín alatti víz – kútvizes hőszivattyús rendszer
7.5 Felszíni vizet használó hőszivattyús rendszerek

8. Hőszivattyú üzemmódok és szabályozás

8.1 Üzemmódok
8.2 Hőszivattyúk rendszerfüggő tulajdonságai

9. Geotermikus hőszivattyú telepítés és beüzemelés

9.1 Telepítés
9.2 Elektromos csatlakozások
9.3 A hőszivattyú csatlakoztatása a hőleadó rendszerhez és a forrásoldalhoz
9.4 Rendszerellenőrzés
9.5 Nyomáspróba és szivárgásvizsgálat
9.6 Beüzemelés
9.7 A hőszivattyús rendszer átadás-átvétele
9.8 Hőszivattyú beüzemelési jegyzőkönyv minta

10. Geotermikus hőszivattyús rendszer átadása az ügyfél részére

10.1 A hőszivattyú egység ismertetése a vásárlóval

A tanfolyamot elvégző személy a tananyag elsajátításával az alábbi kompetenciákat, ismereteket szerezheti meg:

Geológia, éghajlat, hőforrások és a nemzeti szabályozás

Magyarország földtani, geológiai felépítése

Magyarországi felszín alatti vizek

A lehetséges hőhasznosító rendszerek

A horizontális kollektoros és vertikális talajszondás rendszerek elrendezése, biztonsági aspektusai és a telepítési elvek

A hőszivattyú és a hőforrás kapcsolata, fagyálló típusai és jellemzői, megoldásaik

A vizes hőforrású rendszer előnyei, technikai követelményei, kutak elhelyezése, a hőszivattyú és a hőforrás kapcsolata

Felszíni vizek lehetséges hőforrásai, előnyei és hátrányai, technikai és jogi követelményei

A geotermikus hőforrások szabályozása Magyarországon (rendeletek, jogszabályok, szabványok)

A felszíni vizek, talajvíz, mint hőszivattyúk hőforrásainak használatára vonatkozó rendeleteket

Energiahatékony épületek

Épületet ellátó hőszivattyúval összefüggő egységek megismerése

Hőszivattyús körfolyamat, üzemmódok és szabályozás

Az alkalmazandó fizikai alapelvek

Az alkalmazandó működési alapelvek

A hőszivattyús körfolyamat jellemzői

A COP, SPF, SCOP tényezők meghatározása

Kompresszor: Funkció, használatos típusok, működési elvek, a különféle típusok előnyei és hátrányai. Az expanziós szelep, az elpárologtató, a kondenzátor, a rögzítők és szerelvények

Csoportlétszám

 Maximális csoportlétszám (fő)Online tananyag esetén 5 fő,

 

Gyakorlati oktatás során egy kurzusban maximum 3 fő

(Támogatott képzés esetén a támogatást nyújtó által meghatározottak, de csak szigorító feltételek alapján)

Modulzáró vizsgák ütemezése: Az online és a gyakorlati tananyagegység elsajátítását követően a résztvevő modulonként ellenőrző kérdésekre köteles válaszolni.

Az értékelés alapján a vizsgáról vizsgajegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a képzés és csoport azonosítót, a tananyagegység megnevezését, a hallgatók azonosító adatait, a megjelent és nem megjelent vizsgázókat, az értékelést, valamint a sikeres vizsgázóknál a kiállított igazolás sorszámát.

A modulzáró vizsgák teljesítéséről a képző intézmény igazolást állít ki, minden „megfelelt” eredményt elért résztvevő számára.

A képzés zárása

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

  • Elvégzést igazoló irat: Tanúsítvány
  • A megengedett hiányzás mértéke nem haladhatja meg a képzés óraszámának 20%-át.
  • A tananyagegységhez kapcsolódó modulzáró vizsga eredményes letétele, azaz a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-os eredménnyel.
  • A felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése.

A képzés díja

A “Geotermikus hőszivattyús rendszerszerelő” képzés részvételi díja 200.000,- Ft + ÁFA (bruttó 254.000,- Ft).

Képzésre jelentkezés, díjfizetés

Jelentkezni a letölthető .docx formátumú jelentkezési lap kitöltésével és a Paladin HS Zrt. részére előbb elektronikus majd postai úton történő elküldéssel, valamint a képzési nettó díjösszeg 30%-ának azaz 60.000,- Ft-nak a befizetésével (átutalásával) lehet. A díjrészlet átutalását a képzést szervező Paladin HS Zrt. akkor kéri, amikor elkészült a felnőttképzési szerződés és azt mindkét fél aláírásával jóváhagyta/igazolta.

A jelentkezési lap ide kattintva tölthető le. A kitöltött, aláírt és szkennelt jelentkezési lapot kérjük, hogy elektronikusan a ballai.zsolt[@]kardoslabor[.]hu email címre küldjék el!

A képzési díj 70%-os fennmaradó részének átutalása a Paladin HS Zrt. bankszámlájára meg kell történjen a második gyakorlati képzés napjáig. A gyakorlati képzéseket a Kardos Labor Kft. székhelyén a 1172 Budapest, Rétifarkas u. 5. szám alatt tartjuk meg. Gyakorlati vezető Kardos-Kunszt Ferenc, a Kardos Labor Kft. ügyvezetője. A gyakorlati oktatás előtt balesetvédelmi tájékoztatót tartunk, amelyről jegyzőkönyv készül.

A Paladin HS Zrt. bankszámla adatait a képzési szerződés tartalmazza, amit a jelentkezési lap beérkezését követően a Paladin HS Zrt. küld el a jelentkezőknek.

A Paladin HS Zrt. adatkezelési szabályzatát ide kattintva olvashatja.

Online tananyag elsajátítása

A jelentkezési lap benyújtása, a képzési szerződés aláírása és a 30%-os előleg befizetése után a képzés maximum 5 fővel indul el. A képzés időtartama 4 hét. A képzés ideje alatt kell a jelentkezőnek elsajátítani az online elérhető tananyagot. A képzésen résztvevő legkésőbb a képzés első napján emailben megkapja az online tananyagot tartalmazó weboldal használatához szükséges hozzáférési adatokat.

Az online tananyag olvasása közben üzenetben kérdések, javaslatok, hozzászólások fogalmazhatók meg a képzésben résztvevő tanároknak. A képzésben tanárként vesz részt:

Mindhárom személy részt vett a képzési anyag összeállításában, így a képzésen résztvevők első kézből kaphatnak szakértő válaszokat a felmerült kérdéseikre.

Utolsó módosítás: 2022. szeptember 7.